10 kuriančių aukštą Palangos senosios gimnazijos ugdymo kokybę principų - Senoji gimnazija 2023

10 kuriančių aukštą Palangos senosios gimnazijos ugdymo kokybę principų

Linas Jegelevičius | 2023-07-26

2022 metais Palangos senoji gimnazija šventė įkūrimo 100 metų jubiliejų.

Palangos progimnazijoje mokėsi būsimasis nepriklausomos Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, broliai Kazimieras ir Jurgis Šauliai bei Steponas Kairys. Gimnaziją yra baigę Kovo 11-osios akto signatarai Rimvydas Valatka, Virginijus Pikturna, rašytojas Rolandas Rastauskas, akademikai Vladas Žulkus, Vytautas Jonas Stauskis, skulptorius Petras Gintalas, dainininkai Stasys Povilaitis, Viktoras Malinauskas, Jurga Šeduikytė, televizijos režisierė Asta Einikytė ir daugybė kitų garsių žmonių. Dirbo daug iškilių mokytojų.

ŠMSM organizuojamose olimpiadose ir konkursuose 2023 m. Gimnazijos auklėtiniai pelnė 10 prizinių vietų, ne ŠMSM organizuojamuose respublikiniuose konkursuose – 8 prizines vietas. Dar net 60 gimnazistų tapo įvairių regioninių ir miesto konkursų bei olimpiadų prizininkais. 2023 metų šalies mokyklų reitinge Palangos senoji gimnazija yra 25 vietoje Lietuvoje iš 354 gimnazijų, neatsirenkančių mokinių. Pagal gimnazijos sukurtus valstybinių egzaminų rezultatus ir PUPP rezultatus Palangos miesto savivaldybė yra 3 vietoje Lietuvoje po Vilniaus ir Kauno savivaldybių. Gimnazijos valstybinių egzaminų rezultatų vidurkiai aukštesni nei Lietuvos vidurkis.

Per pastaruosius ketverius metus Senosios gimnazijos mokiniai tapo net 50 respublikinių mokslo olimpiadų prizininkais ir nugalėtojais. Tokie rezultatai garsina ne tik Palangą, bet ir Lietuvą.

Palangos senojoje gimnazijoje visada buvo talentingų, turinčių idėjų ir nevengiančių lyderystės mokytojų. Tai drąsino veikti ir brautis iš mokyklą užgulusių brūzgynų. Kai mokymosi pakaitalu mokykloms buvo pradėtas piršti „laimės“ ir „džiaugsmo“ pojūčio kūrimas, turėjome savo viziją, kaip suderinti kokybišką ugdymą ir tinkamą mikroklimatą. Ne paslaptis, kad geros mokyklos yra geros kiekviena savaip, o blogos – beveik vienodai blogos.

Prieš septynerius metus išsikėlę aukštos mokymosi kultūros sukūrimo Palangos gimnazijoje ambiciją, deklaravome Gimnazijos bendruomenei tokio siekinio principus ir tikėjomės didesnės mokytojų dalies kantrybės ir pasitikėjimo:

Pirmas principas. Jei darysime kaip visi – bus kaip visur, o visur Lietuvos mokyklose buvo labai nekaip.

Antras. Turime daryti viską, kad Lietuva Palangoje neprarastų nė vieno talentingo mokinio, tačiau mūsų siekiniai bus nieko verti, jei nepasirūpinsime mokymosi sunkumų turinčiais.

Trečias. Geras mokytojas – mokyklos turtas. Gera mokykla kainuoja. Mokytojas turi turėti ugdymo įrankius ir galimybes kokybiškam ugdymui.

Ketvirtas. Žinoti ir stebėti, kas yra pažangiausiose Lietuvos mokyklose (jos dalyvauja tarptautinėse švietimo parodose, seka tarptautinę pažangą).

Penktas. Gyvenimas be meno – nevisavertis. Mokykloje turi būti vietos ir profesionaliajam menui.

Šeštas. Istorinės atminties palaikymas ir pilietiškumo ugdymas – ne antraeilis dalykas.

Septintas. Jokiu būdu neįsileisti praėjusio laiko švietimo viešojo administravimo kultūros į mokyklos teritoriją.

Aštuntas. Kaip turi būti, gali ir nežinoti, bet kaip neturi būti, žinoti privalai. Visada reaguoti į profesinę tuštybę, pasitikėti mokytojų kūrybiškumu, eksperimentais.

Devintas. Tik mokykloje dirbantys žmonės gali sukurti gerą mokyklą. Visi kiti arba mokyklai padeda, arba ją žlugdo.

Dešimtas. Jokios tolerancijos nepagarbiems santykiams.

Labai svarbu yra ne tik ugdymas, bet ir aplinka. Per keletą metų bendromis pastangomis, kurios atsiėjo Palangos miesto savivaldybei daug papildomų išlaidų, Senojoje gimnazijoje buvo sukurta ne tik mokinių galimybes kurianti, bet ir čia dirbančių orumą palaikanti aplinka, atkurtos autentiškas atkartojančios interjero detalės. Darėme viską, kad Gimnazija sudarytų išskirtines ugdymo(si) galimybes ne tik dabar besimokantiems, bet būtų sukurta daug galimybių ir ateičiai. Mums labai svarbu, kad ir Savivaldybės politiniai vadovai pamatė, jog mūsų savarankiškumo siekiniai ir atkaklumas davė pelnytų rezultatų. Palangoje yra ne tik pajūris, gražiausias parkas, sutvarkytos gatvės, unikalus Gintaro muziejus, Kurhauzas, bet ir miestą garsinanti Gimnazija. Didžiuojamės prie to prisidėję.

Palangos senosios gimnazijos direktorius Leonas Šidlauskas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Scroll to Top