Patrauklus pasiūlymas: per ketverius metus – ir vidurinę baigti, ir profesiją įgyti - Visagino TVPMC

Patrauklus pasiūlymas: per ketverius metus – ir vidurinę baigti, ir profesiją įgyti

Linas Jegelevičius | 2022-08-02

Lietuvoje jau prasidėjo priėmimas į profesinio mokymo programas. Mūsų šaliai labiausiai trūksta kompetentingų inžinierių. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras (VTVPMC) kviečia jaunuolius rinktis programas, kurias baigę šie kartu su profesijos diplomu gautų ir vidurinio mokslo brandos atestatą.

Mokytis gali ir turintys aukštojo mokslo diplomus

Visagino TVPMC gimnazijos skyrius garsėja mokinių akademiniais pasiekimais šalyje. Pagal šį rodiklį per visą žurnalo „Reitingai“ gyvavimo laikotarpį visaginiečiai nebuvo užleidę lyderio pozicijų – centrui skiriama tik 1-oji vieta.

Moksleiviai, pasirinkę mokytis profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo programa, praleis mokymo įstaigoje tik 4 metus (kai kurių profesinio mokymo įstaigų mokiniai mokosi 5-erius).

Visagine mokymas vykdomas pagal atnaujintus ir suderintus mokymo planus, tai leidžia sutrumpinti mokymosi laiką neprarandant kokybės.  

Jau turintiems vidurinį išsilavinimą (arba pagrindinį – 10 kl.), įgijusiems vieną kvalifikaciją, baigusiems aukštąsias mokyklas – kolegijas ir universitetus, taip pat dirbantiems asmenims (turintiems minėtą išsilavinimą) Visagine siūlomas valstybės lėšomis finansuojamas mokymas įvairiose profesinio mokymo programose. 

Šiems mokiniams siūloma ir pameistrystės mokymo forma, leidžianti savo karjerą įmonėje pradėti jau nuo pirmosios mokymosi dienos. Pameistrys dirba ir mokosi tuo pat metu – gauna atlyginimą ir mokymosi stipendiją, o visą mokymąsi apmoka valstybė. 

Pameistrystės programa – būdas įgyti kompetencijų

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro (VTVPMC) direktorius dr. Vytautas Petkūnas kviečia įmones efektyviai vystyti pameistrystės modelį Lietuvos miestuose bei regionuose, skatinti verslo ir mokymo įstaigų bendradarbiavimą.

„Pameistrystė – kaip mokymosi forma – verslo įmonėse nėra tiek paplitusi, kiek galėtų būti. Kiek klausiame, kalbamės, tai verslas lyg ir girdėjęs apie tokį bendradarbiavimą, tačiau konkrečiai nedaug gali pasakyti. Kai kurioms įmonėms vis dar sudėtinga pamatuoti, kokia bus bendradarbiavimo nauda, kas turi rodyti iniciatyvą, kur kreiptis ir pan. 

Tačiau tos informacijos stinga ne tik verslas – pameistrystės patirties nėra sukaupusios ir mokymo įstaigos: trūksta žinių, kaip organizuoti patį mokymą, kaip suderinti darbą įmonėje ir mokymąsi“, – teigia dr. V. Petkūnas.

Anot mokymo centro direktoriaus, visuomenėje dar gajus senas įsivaizdavimas, kad inžinerinėje pramonėje dominuoja fizinio ir sunkaus darbo jėga: „Inžinerinėje pramonėje to vadinamojo juodo darbo išlikę išties labai mažai. Lietuva nebėra pigios darbo jėgos laukas. Dar daugiau – netgi visų gamybos procesų automatizacija yra praeitis, sparčiai diegiami pramonės revoliucijos 4.0 esminiai pokyčiai –  robotizacija ir skaitmenizacija. Taigi, inžinieriui reikalingos jau visiškai kitokios kompetencijos, gebėjimai ir įgūdžiai. 

Tačiau pramonės įmonėse dirba ne tik inžinieriai – didžiąją dalį darbuotojų sudaro kvalifikuoti specialistai, kuriuos rengia profesinio mokymo centrai. Todėl ši švietimo sritis, norėdama neatsilikti nuo technologinės pažangos, patiria didelius iššūkius. Deramas atsakas į šiuos iššūkius yra pameistrystė, kai mokymas lygiagrečiai vyksta darbo vietoje – įmonėje ir profesinio mokymo centre.“

Ką dar siūlo Visaginas?

Visagino TVPMC kviečia pramonės įmones jungtis į pameistrystės mokymo programą, siunčiant mokytis savo naujai priimtus arba neturinčius tinkamos kvalifikacijos darbuotojus. Šalia akivaizdžios naudos, dalyvaujant savo darbuotojų mokyme ir suteikiant jiems lūkesčius atitinkančią kvalifikaciją, įmonė gali tikėtis gauti ir finansinių paskatų projektų, skirtų pameistrystei skatinti. 

Visaginas siūlo profesinio mokymo programas įvairioms sritims: inžinerinei, gamybos apdirbamajai pramonei, IT sektoriui, socialinės gerovės bei paslaugų asmenims sričiai, verslui ir administravimui. Rinktis tikrai yra iš ko, o jūs galite būti:

 • automatinių sistemų mechatronikas,
 • elektrikas, 
 • plastikų liejimo mašinų derintojas,
 • metalo apdirbimo staklių operatorius,
 • suvirintojas,
 • kompiuterinio projektavimo operatorius,
 • vizualinės reklamos gamintojas,
 • virėjas,
 • apskaitininkas (finansai),
 • socialinio darbuotojo padėjėjas, 
 • ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas. 

Reikalinga švietimo reforma

Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacijos (LINPRA) prezidentas Tomas Prūsas teigia, jog inžinieriaus specialybė itin paklausi ir aktuali, tačiau per porą dešimtmečių ji nuvertėjo.

„Universitetai pardavė savo autoritetą – inžinerines studijas baigę jaunuoliai neturi jokių kompetencijų, nesugeba pasiūlyti to, ko reikia rinkai. Aukštosioms mokykloms rūpi tik studento krepšelis, t. y. pinigai, kuriuos jis atneša, o studentui – diplomas. Labai skaudu sakyti, tačiau universitetai pardavinėja diplomus, nesirūpindami studentų išsilavinimu. Deja, bet toks yra realus vaizdas“, – savo įžvalgomis dalijosi T. Prūsas Visagino TVPMC vykusioje konferencijoje „Pameistrystės iššūkiai ir galimybės inžinerinėje pramonėje“, kurioje dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai, AHK, „Investuok Lietuvoje“ ir LINPRA.

LINPRA prezidento teigimu, mokymo įstaigų ir verslo misija – kad inžinieriaus specialybė vėl taptų „jėgišku pasirinkimu“ jaunimui. Lietuvos inžinerinės įmonės kviečia apsilankyti moksleivius, kad šie įvertintų, kaip dirba modernus verslas. 

„Galiu pasakyti, jog dauguma mokinių nustemba pamatę, kad šiuolaikinė inžinerija yra visai kitokia, nei jie įsivaizdavo ar girdėjo iš tėvų. Inžinerijos spektras platus: programavimas, architektūra, tekstilė, mechanika ir kitos sritys. Įdomiausia, jog vyresniųjų klasių moksleiviai dažnai žino daugiau nei inžinerines studijas baigę jaunuoliai. 

Todėl svarbiausias dalykas, kad vyktų teigiami pokyčiai, – švietimo sistemos reforma. Turi keistis universitetų programos, tobulėti dėstytojai, o esmė – keistis pats požiūris į studijas bei specialistų rengimą. Kol studentai bus vertinami kaip pinigų sunešėjai, kol bus toleruojamas paskaitų nelankymas, pro pirštus žiūrima į atsiskaitymus, tol vyks aukštojo mokslo diplomo devalvacija”, – įsitikinęs T. Prūsas.  

Paklausios inžinerinės pramonės specialybės

Inžinerinės pramonės specialybės vienos iš tų, kurių paklausa, vystantis technologijoms, auga ir nežada atslūgti. Kokius žingsnius galima padaryti jau dabar, kad inžinerijos įmonių ir mokymo įstaigų bendradarbiavimas vyktų intensyviau?

„Manau, jog patvariems ryšiams užmegzti trūksta pasitikėjimo – iš verslo pusės. Kažkodėl ne itin daug technologijų įmonių nori skirti laiko pameistriams, juos apmokyti darbo vietoje. 

Mes siekiame tuos ydingus stereotipus sulaužyti, keisti požiūrį, išsiaiškinti, kas trukdo pasiekti glaudesnių ryšių. Juk svarbiausia yra mokymo kokybė, kurią visgi lemia mokytojo autoritetas, profesionalumas ir kompetencijos. 

Tik geri profesionalai, technologines naujoves išmanantys ir mokymo procese diegiantys pedagogai gali atitikti šiuolaikinio pasaulio iššūkius. Tik tokie pedagogai gali paruošti aukštos klasės specialistus, kurie bus vertinami tiek Lietuvoje, tiek užsienyje“, – įsitikinęs Visagino TVPMC direktorius dr. V. Petkūnas. 

Daugiau informacijos ieškokite www.vpm.lt 

 

Visagino TVPMC gimnazijos skyrius garsėja mokinių akademiniais pasiekimais šalyje

Patrauklus pasiūlymas: per ketverius metus – ir vidurinę baigti, ir profesiją įgyti - Visagino TVPMC 1

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Scroll to Top